GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92367
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Rossvold
(Sist oppdatert 28.jun.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en lav elveterrasse ved Rossvold. Massene består av sand, og kornfordelingen er sannsynligvis nesten som på elveslettene ellers nedover dalen. Forekomsten er tatt med i registeret på grunn av uttakene.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse