GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92373
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Fleskmoen
(Sist oppdatert 28.jun.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Fleskmoen er en stor elveslette som vesentlig synes å inneholde så finkornige- og ensgraderte masser med sand/finsand - at de ikke kan benyttes til teknisk anvendelse. Enkelte områder kan imidlertid føre noe grusige masser, slik som i elvesiden i den nordlige delen, hvor det sporadisk tas ut masser.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse