GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92375
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Olsborgmoen
(Sist oppdatert 27.jun.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er den store elvesletten nord for Olsborg. Observasjoner av snitt viser at massene i toppen av avsetningen vesentlig består av sand. To sonderboringer som er utført ca. 1 km nord for Olsborg viser imidlertid at en her har et 6-7 m tykt lag som også inneholder grus.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse