GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92377
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Neby
(Sist oppdatert 29.jun.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Elveslettene langs Målselva består vanligvis av sand/finsand og er derfor ikke tatt med som forekomster i registeret. Denne "halvøya" er tatt med som forekomst pga. at det har vært tatt ut sand og grus i elvesiden og at en prøveboring ca. 400 m nord for Neby viser at en her har sand og grus under et ca. 3 m tykt topplag av sand. Lagfølgen i borehullet er denne: 0-3 m sand, 3-10,5 m sand og grus, 10,5-13,5 m sand. Videre ned til 18 m silt/sand og leire.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse