GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92379
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Vuomajåkka
(Sist oppdatert 25.sep.1989)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Dødisterreng med store høydeforskjeller: eskere, kames, dødisgroper. Relieff maksimum 15 m. Grus og stein. Langt fra bilveg. Øvre Dividal nasjonalpark. Massene består av 15 % grunnfjellsgranitt, resten er skifre m.v. (skyvedekke- bergarter). Forekomsten er ikke befart i felt i forbindelse med registreringsarbeidet, men registrert på grunnlag av kvartærgeologisk kartlegging.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse