GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92381
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Vuomajavri
(Sist oppdatert 25.sep.1989)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Flere mindre eskere med høyde inntil 2-3 m som ligger på tykk bunnmorene. Grus og sand. 15 % av bergartsmaterialet består av grunnfjellsbergarter. Resten er skyvedekkebergarter. Forekomsten er ikke befart i felt i forbindelse med registreringen, men registrert på grunnlag av kvartærgeologisk kartlegging.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse