GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92385
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Anjavassdalen
(Sist oppdatert 25.sep.1989)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mange små eskere med relieff 2-3 m som ligger i et haugete morenelandskap (dødisterreng). Forekomsten er ikke befart i felt i forbindelse med registreringen, men registrert på grunnlag av kvartærgeologisk kartlegging.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse