GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92387
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Sanddalsbotn
(Sist oppdatert 05.des.1989)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mange små eskere med relieff inntil 3 m. En "hovedesker" går nesten sammenhengende gjennom hele området. Størst relieff i nord. Vesentlig grus og sand. Ca. 20 % av bergartsmaterialet er grunnfjellsbergarter (rød granitt). Forekomsten er ikke befart i felt i forbindelse med registreringen, men registrert på grunnlag av kvartærgeologisk kartlegging.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse