GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92393
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Irgasjavri
(Sist oppdatert 07.des.1989)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
En del av en stor avsetning som fortsetter inn i Bardu kommune. Til forekomsten er det også knyttet en rekke mindre eskere lenger nord på kartet. Forekomsten er ikke befart i felt i forbindelse med registreringen, men registrert på grunnlag av kvartærgeologisk kartlegging.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse