PUKKDATABASEN

Forekomstområde 92397
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Elverum
(Sist oppdatert 02.jul.2000)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Glimmerskifer
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en kalkglimmerskifer med stor utbredelse ved riksveg 87 omlag 5 km vest for Rundhaug. Steinen er benyttet tidligere til elveforbygning. Takhøyden er 10-12 m. Bergarten er flattliggende med kvartsårer. Det er ikke utført mekaniske analyser av bergarten, men den har sannsynligvis dårlige mekaniske egenskaper og er lite egnet til annet enn elveforbygningsmateriale og til fyllmasse.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse