PUKKDATABASEN

Forekomstområde 92399
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Andsvatnet
(Sist oppdatert 05.jul.2000)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Mylonitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en mylonittisk gneis overlagret av glimmerskifer i skjæring, som er utvidet til parkeringsplass, på riksveg 86 ca. 3 km vest for Andselv. Mylonitten er benket og moderat oppsprukket. Skjæringen er på det meste ca 40 m høy. Snittet gir et veldig fint bilde av lagpakken som her er skåret tvers av. Der snittet er høyest ligger det, fra bunnen og oppover, ca. 30 m. med en tett, finkornig, lys grå lagpakke med hovedsakelig horisontale lag, men av og til med fine folder. Enkelt metertykke pakker av en sort, finkornig bergart (diabas?) sees også. På toppen ligger en omkring 10 m mektig pakke med sort glimmerskifer. Denne pakken kiler ut lengst nordvest i snittet.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse