PUKKDATABASEN

Forekomstområde 92405
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Buktmoen 1
(Sist oppdatert 13.sep.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Granodioritt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger ved gamle E6 i den sydvestre del av Buktmoen, og representerer granodiorittiske gneiser med innslag av amfibolitter. Prøvetatt vegskjæring langs gamle E6 sydvest på Bugtmoen domineres av granodiorittiske gneiser med varierende kornstørrelse, men også med innslag av amfibolittdominerte soner (opptil 50 m). Varierende overdekning i bakenforliggende skråning.
Brudd i forekomsten viser opptil 30 m høye snitt. Relativt stor variasjon i bergartssammensetningen innen bruddet. Hovedbergarten er grovkornig og grå, med mørke mineralkorn i en lys grunnmasse. Partier er fin- til middelkornig. Gjennom bruddet går det en 2 m bred, loddrett gang av en sort, finkornig bergart (diabas?).


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse