PUKKDATABASEN

Typeområde 92409
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Buktmoen 2
(Sist oppdatert 04.jul.2000)

Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en gabbrokropp med 200 m utgående langs riksveg 855 ca. 500 m nord for det gamle veiskillet ved E6. Gabbrokroppen har et areal på ca. 12 da og ligger i en relativt bratt skråning opp fra rv855. Bergarten er middels- til finkornet, men sentralt er den grovkornet.

2000: Det er ikke tatt ut masse på stedet.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse