PUKKDATABASEN

Forekomstområde 92411
Målselv (5418) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Undset
(Sist oppdatert 13.sep.2012)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Glimmerskifer
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomst hvor det finnes glimmerskifer og kvartsitt, begge bergartene med varierende innhold av amfibolitt. Bergrunnskart 1:50000 for området underbygger funn i tynnslip med bergarter i Senjadekket. Gamle snitt viser varierende fargespill som tyder på mineralutfellinger, bl.a. sulfid.


Faktaarket ble generert 21.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse