GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92417
Sørreisa (5419) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Skøelvdalen
(Sist oppdatert 11.jun.1998)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
På nordvest-siden av Skøelvdalen ligger små terrasserester. I toppen av terrassene ligger enkelte steder et topplag av grus og sand. De dypereliggende massene ser ut til stort sett å bestå av sand, til dels også finsand.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse