GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92421
Sørreisa (5419) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Sørreisa idretsanlegg
(Sist oppdatert 11.jun.1998)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av strandgrus som ligger som et belte langs foten av lia og i oppstikkende hauger. Mektigheten er vanligvis 1-3 m. Under strandgrusen ligger ensgraderte, finkornige masser. En lysløype ligger på avsetningen.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse