GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92429
Sørreisa (5419) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Stormoen
(Sist oppdatert 11.jun.1998)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten breelvavsetning. På avsetningen ligger en kirkegård og det er mulig at resten av forekomsten er tenkt brukt til denne.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse