PUKKDATABASEN

Forekomstområde 92667
Lyngen (5424) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Tyttebærvika
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Gabbro
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomst med gabbro hvor det drives pukkverk. Bergarten har meget gode mekaniske egenskaper. Beliggenhet i Tyttebærvika med tilstøtende grustak. Forekomsten er tilknyttet kaianlegg som gir muligheter for uttransportering av betydelige mengder masse. Forekomsten betraktet å være av betydning for hele regionen.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse