GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92699
Storfjord (5425) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Skibotn vest
(Sist oppdatert 26.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en stor ryggformet avsetning på vestsiden av Skibotnelva. Den ligger sentralt til, bare 500 meter sørvest for Broen pensjonat. Avsetningen har store mektigheter av sand og grus, på det meste minst 40 meter. Massene er av mekanisk meget god kvalitet, men er muligens noe dominert av sand. Betongprøvestøpninger tyder på at massen også har normalt gode egenskaper brukt til betong.

I år 2000 er det på nordsiden av den mektige ryggen startet hyttebygging, og det ligger allerede flere hytter på avsetningen. Det er ikke uttak av masser i forekomsten, men den vurderes som en meget viktig byggeråstoffressurs for fremtiden.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse