GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92989
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Jøkelfjord
(Sist oppdatert 17.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en relativ stor breelvvifte ved Jøkelfjord. Avsetningen inneholder grusige masser av mekanisk god kvalitet. Forekomsten er en viktig ressurs til lokal bruk.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse