GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92991
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Alteidet
(Sist oppdatert 17.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Fra Alteidet mot sørøst til idrettsbanen ligger en elveslette med grovt, sortert materiale. Ovenfor denne sletten ligger en mindre rest av en breelvterrasse. På toppen av terrassen ligger også rester av en morenerygg. Materialsammensetningen i terrassen er usikker, men det meste ser ut til å være sortert materiale. Forekomsten vurderes som en viktig ressurs til lokalt bruk.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse