GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92993
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Skogeng
(Sist oppdatert 17.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en relativ stor breelvvifte ved utløpet av Kainoelva (arealmessig liten, men stor mektighet). Vifta inneholder sand og grus av relativt god kvalitet. Forekomsten har vært viktig for uttak av masser i lang tid. Den gjenværende delen vurderes også som en viktig ressurs.

Bilder
1. Oversiktsbilde av forekomsten tatt fra vestsiden av fjorden.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse