GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92995
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Burfjord
(Sist oppdatert 17.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor breelvavsetning ved Burfjord sentrum. Undersøkelser har påvist usorterte partier med stort finstoffinnhold. Innholdet av blokk varierer, men er størst i de mest usorterte partiene. Sentralt beliggende forekomst som er relativt lite undersøkt. Sannsynligvis vil det være store variasjoner i materialsammensetningen innen forekomsten som vurderes som en viktig ressurs.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse