GRUSDATABASEN

Forekomstområde 92997
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Kåsen Gård
(Sist oppdatert 17.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mellom elvesletta og fjellryggen øst for Kåsen gård ligger noe breelvavsatt materiale. Overflata på avsetningen er svært uryddig med dødisgroper og spylerenner. Denne avsetningen kan enkelte steder følges opp til ca. 170 m o.h., mens et utydelig terrassenivå flere steder kan følges i ca. 125 m o.h. Grove masser. Forekomsten ligger som en skalk på den bratte fjellsiden, men kan stedvis ha ganske stor mektighet. Forekomsten vurderes som en viktig ressurs.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse