GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93001
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Burfjordalen 2
(Sist oppdatert 17.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
På nordvestsiden av Storelva, der veien i bunnen av Burfjorddalen begynner å stige opp lia, ligger flere terrassenivåer fra ca. 130 m o.h. i dalbunnen til ca. 220 m o.h. Terrassene og ryggene imellom ser ut til å inneholde grus og sand. Forekomsten vurderes som lite viktig, men mindre uttak til lokal bruk kan være aktuelt.

2001: Forekomsten er ikke befart, men iflg. gårdbrukeren har det ikke vært uttak siden forrige registrering.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse