GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93003
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Steines
(Sist oppdatert 17.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en liten, smal strandgrusavsetning ved Steines. Største mektighet er 3-4 m. Lite viktig forekomst.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse