GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93005
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Sørstraumen
(Sist oppdatert 18.aug.2001)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor ryggformet brerandavsetning med terrassenivå. Relativ stor mektighet av sand og grus. Det øverste laget er omvasket av havet. Observasjoner tyder på at det i sentrale deler av avsetningen ligger en kjerne av morene. Det er uttatt en god del masse i toppen av ryggen. Ett sted viser et 7-8 m høyt snitt et 2-3 m mektig grovt lag av sortert sand og grus med noe stein. Under dette består massene av sandig morene med noe silt. Enkelte steder er det sorterte partier i morenen. E6 går over forekomsten. Forekomsten vurderes som en viktig ressurs.Bilder
1. Snitt i avsetningen mot Arresjohka.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse