GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93007
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Nordstraumen
(Sist oppdatert 18.aug.2001)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten tilhører samme brerandavsetning som ved Sørstraumen. Sand- og grusavsetningene er avsatt over utstikkende fjellrygger. Mektigheten er derfor svært vanskelig å anslå og varierer mye innen forekomsten. Enkelte steder forekommer en blanding av sortert sand, grus og morene. Avgrensingen av forekomsten er derfor usikker. E6 går over forekomsten som vurderes som en viktig ressurs.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse