GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93009
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Badderen
(Sist oppdatert 18.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et stort sandurdelta i Baddern. Tidligere undersøkelser viser at avsetningen har en kompleks oppbygning med store variasjoner i kvalitet, både når det gjelder kornstørrelse og mekanisk styrke. Betongprøvestøpninger viser tilfredstillende resultater, men pga. den komplekse oppbygningen kan deler av forekomsten være mindre egnet. Forekomsten ligger sentralt, like ved E6, og vurderes som en meget viktig ressurs.

Forekomsten er omhandlet i rapporten: "Kvartærgeologisk verneverdige områder i Troms"(Møller m.fl. 1986).

Bilder
1. Oversiktsbilde av forekomsten tatt mot sør.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse