GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93011
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Navit
(Sist oppdatert 18.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ei breelvvifte ved Navit. Halvparten av vifta er erodert bort, slik at det på nordvest-sida av elva ligger bare små elvesletter med veldig grovt materiale igjen. Også den delen som står igjen av breelv-vifta ser ut til å inneholde relativt grove masser med mye stein og enkelte blokker. Navit campingplass og hovedvegen ligger på vifta.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse