GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93015
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Kjækan
(Sist oppdatert 06.jan.2012)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Relativ stor breelvvifte ved Kjækan. Avsetningen består av grovkornige masser, grus, stein og noe blokk. Sentralt har vifta store mektigheter. Fallprøveanalysen viser at massene har noe høy flisighet, men ellers middels bra kvalitet. Forekomsten vurderes som en meget viktig ressurs.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse