GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93017
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Lillestraumen
(Sist oppdatert 18.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Mellom Laukvik og Kjækan ligger en stor ryggform. Det er ingen gode snitt i selve ryggen. Overflata er veldig blokkrik, spesielt på innsiden (sørsiden). Litt masse er uttatt like ved vegen nær toppen av ryggen. Snittet er maksimalt 2 m høyt i strandavsetning. Det kan virke som om ryggen består av morenemateriale og at noe materiale er avsatt som strandgrus enkelte steder.

Forekomsten er omhandlet i rapporten: "Kvartærgeologisk verneverdige områder i Troms"(Møller m.fl. 1986).


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse