GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93019
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Øvermo
(Sist oppdatert 18.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ser ut til å bestå av hauger og rygger med morenemateriale som senere delvis er omvasket av havet. Enkelte steder kan avsetningen ha innslag av breelvmateriale (sand og grus).


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse