GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93023
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Kvænangsbotn
(Sist oppdatert 18.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Stor breelvterrasse i Kvænangsbotn. Tidligere undersøkelser (se NGU Rapport 1556/8B) viser at avsetningen består av sand, grus og stein med store mektigheter, opp til 50 m på det meste. Materialet er noe flisig, men ellers av relativt bra kvalitet. Betongprøvestøpninger gir normale fastheter for materialet i denne landsdelen. Forekomsten vurderes som en viktig ressurs.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse