GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93031
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Lassajavri
(Sist oppdatert 19.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
På sørsiden av Lassajavri, ved utløpet av ei elv, ligger små terrasser med breelvmateriale. I forbindelse med vegbyggingen er det tatt ut en god del masse i avsetningen, men massetakene er utplanert igjen.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse