GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93037
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Njuolgujåkka
(Sist oppdatert 19.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Ved sørenden av Abbujaveri, på sidene av Njuolgujåkka, ligger lave breelvterrasser i flere nivåer. Mektigheten på de sorterte massene er sannsynligvis 2-3 m.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse