GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93039
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Njuolgurassa
(Sist oppdatert 19.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er noen små eskerygger, hauger og terrasser ved sørøst-enden av Abbujavri. Avsetningen består av sortert sand og grus med mektighet sjelden over 2 m.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse