GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93045
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Flintvatna
(Sist oppdatert 12.nov.1990)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ikke befart i feltet, men registrert ut fra kartvedlegg i rapport fra UiO. Forekomsten består av flere eskerrygger ved Flintvatna.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse