GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93049
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Guolbban
(Sist oppdatert 12.nov.1990)

Råstoffbetydning* : Ikke vurdert *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er ikke befart i felt, men registrert ut fra flyfototolket kart i målestokk 1:250.000. Området har en variert geologi med israndavsetninger, nedsmeltings-landskap, breelvavsetninger og overløpspass.

Forekomsten er omhandlet i rapporten: "Kvartærgeologisk verneverdige områder i Troms"(Møller m.fl. 1986).


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse