GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93051
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Reinfjord
(Sist oppdatert 26.jun.1991)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er et område med breelv- og elveavsetninger i Reinfjord. Snitt i et lite massetak viser godt sortert sand og grus uten blokk. Forekomsten er viktig for grusforsyningen til selve tettstedet.

Forekomsten ble ikke befart.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse