GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93055
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Reinfjorddalen
(Sist oppdatert 26.jun.1991)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en breelvvifte der Reinfjorddalen munner ut i Olderfjorden. I perioden etter istiden har elva delt forekomsten i to. I elveskråningen på den nordligste delen ble det påvist 4-5 m svært usortert, morenelignende grus over kompakt, impermeabel morene. Kornstørrelsesfordelingen blokk-stein-grus-sand ble visuelt anslått til 10-20-30-40%.

2001: Forekomsten ble ikke befart


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse