GRUSDATABASEN

Forekomstområde 93057
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Storvatnet
(Sist oppdatert 30.jun.1991)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er en strandvoll som ligger på vannskillet mellom Seglvik og Storvatnet. Snitt i det store masseuttaket viser at reservene er begrensede. NGU anslår gjennomsnittlig mektighet i områdene utenfor massetaket til 1,5 m. Materialet er godt rundet, men det inneholder samtidig en betydelig andel skifer. De største reservene er knyttet til området øst for massetaket. Forekomsten vurderes som en viktig ressurs til lokale formål.

2001: Forekomsten ble ikke befart.


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse