PUKKDATABASEN

Forekomstområde 93059
Kvænangen (5429) kommune, Troms og Finnmark fylke.
Navn på forekomstområdet: Tverrelva-Kaasen
(Sist oppdatert 17.jul.2001)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Metamorf bergart Dominerende bergart : Serpentinitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Et lite steinbrudd i mørk grønn serpentinitt. Bergarten er tett, finkornig og homogen. Enkelte kiskorn sees.

Bilder
1. Bilde av det lille bruddet


Faktaarket ble generert 19.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse