GRUSDATABASEN

Forekomstområde 97832
Tønsberg (3803) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Slagentangen
(Sist oppdatert 25.aug.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten består av strandvasket sand og grus i lag av vekslende tykkelse, ofte 0,5-2 m, som ligger over morene, bløte marine leirer eller fjell. Sand-/grusmassene er ikke av slik mengde og kvalitet at de har noen betydelig økonomisk verdi med tanke på etablering av større uttak. Lokalt kan de være av betydning til fyllmasse for vegbygging el.l. På jordbruksarealer kan fjerning av det øverste, grove og tørkesvake sand-/gruslaget føre til bedre dyrkingsforhold. Det er flere små massetak i forekomsten. Det er mulighet for små grunnvannsuttak.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse