PUKKDATABASEN

Forekomstområde 97834
Tønsberg (3803) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Freste
(Sist oppdatert 06.jun.2016)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Syenitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten er begrenset til Frestiåsen som består av bergartene syenitt (i nord) og rombeporfyr (i sør). Grensen mellom de to bergartene utgjøres av en ca. 10 m bred overgangssone av en rødlig, middelskornig bergart. Massetaket ligger på toppen av åsen med sjakt ned til grovknuser og spindelknuser. Drift på to bergarter. I nord en middelskornet, grålig syenitt, og i sør en finkornet rødlig porfyrisk bergart, antatt rombeporfyr. Egen betongfabrikk i steinbruddet. Fortsatt uttak må i hovedsak skje vertikalt ned mot kote 0.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse