PUKKDATABASEN

Forekomstområde 97940
Holmestrand (3802) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Haslestad pukkverk
(Sist oppdatert 24.nov.2015)

Råstoffbetydning* : Regional betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dag-/Vulkansk bergart Dominerende bergart : Rombeporfyr
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Forekomsten ligger innenfor et relativt flatt skogsområde. Årsaken til pukkverksdriften er de muligheter dette gir for utvidelse av sagbruket som firmaet også eier. Årsproduksjonen er noe beskjeden pga. en noe usentral beliggenhet i forhold til byene i fylket. Bergarten er en vesentlig grålig rombeporfyr. Stedvis sees en svakt rødlig variant. Lokalt sees tektoniske ganger. Prøve 1 = grå, prøve 2 = burgunder. Ingen dominerende sprekkeretning. I sør er det flere steiltstående slepper (10-20 cm).

I 1995: Nye prøver og foto er tatt.


Faktaarket ble generert 02.12.2021

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2021 Norges geologiske undersøkelse