GRUSDATABASEN

Forekomstområde 97942
Tønsberg (3803) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Rygg vestre
(Sist oppdatert 20.aug.1995)

Råstoffbetydning* : Liten betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Grus og andre løsmasser
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Avsetningen består av 3 mindre forekomster, de to minste langs vei 314 opp mot Skjerpe. Materialet er i nord består av breelvmateriale blandet med forvitringsmateriale og ur. Toppen er strandvasket. Materialet er meget grovt med mye stein og blokk.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse