GRUSDATABASEN

Forekomstområde 97946
Tønsberg (3803) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Bjørndalen
(Sist oppdatert 21.aug.1995)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
En rygg av grovt materiale med skråstilte lag på tvers av dalen. Over det grove ligger nær horisontale sandlag som har økende mektighet mot nord, 15-20 m. I det dypeste massetaket (>30 m) er fjell eller grunnvann ikke observert. Forekomsten er en meget viktig ressurs som betongtilslag.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse