PUKKDATABASEN

Forekomstområde 97950
Tønsberg (3803) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Himberg pukkverk
(Sist oppdatert 06.jun.2016)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Hovedbergartstype : Dypbergart Dominerende bergart : Syenitt
Virksomhet : Brudd
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Uttak skjer på to nivåer. Ett er nede ved landeveien hvor knuseverket står, og det andre er ca. 600 m lenger mot sør på et 20 m høyere plan. Knuseverket er nyinnkjøpt og av svensk fabrikat. Nedre brudd har overveiende en rødlig, finkornig bergart og flere metertykke, brattstående diabasganger. Øvre brudd har utpreget syenittiske bergarter (larvikitt-type) i brattstående partier. System av vertikale sprekker, til dels med tynne karbonatganger og noe hydrotermal omvandling av sidebergart. Bergartsgrensen mellom de to bruddene er skarpt markert.

I 1995: Tatt med prøver: 60kg håndstykker + fra produksjon.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse