GRUSDATABASEN

Forekomstområde 97954
Sandefjord (3804) kommune, Vestfold og Telemark fylke.
Navn på forekomstområdet: Solvang
(Sist oppdatert 24.aug.1995)

Råstoffbetydning* : Lokal betydning *Råstoffbetydning: Klassifikasjon per 2015, er under revisjon.
Materiale : Sand og grus
Mer informasjon :
Vis alle forekomstdata

Beskrivelse av forekomsten
Det groveste materialet synes å ligge i de nåværende massetakene langs fjellryggen som går nord-sør øst for massetakene. Vestover mot vei 609 øker mengden av middels og fin sand. Det finnes lommer av skjellførende silt/leir oppå sand- og grusmaterialet.


Faktaarket ble generert 22.01.2022

Spørsmål eller kommentarer vedrørende faktaarket kan mailes til:
ressursdatabaser@ngu.no
Copyright © 2022 Norges geologiske undersøkelse